Wszystkie prace prowadzimy w sposób ewidencjonowany,  począwszy od zarejestrowania Państwa zgłoszenia lub zapytania ofertowego, aż do przedstawienia protokołu po wykonaniu każdej pracy. Oryginał protokołu zostaje przekazany Klientowi, aby zawsze mógł sprawdzić zużyte części/materiały a także zalecenia, po wykonaniu których jego instalacja czy urządzenie zapewni maksymalną wydajność pracy, przewidzianą przez producenta.

 

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia, zaświadczenia kwalifikacyjne, certyfikaty czy autoryzacje, zapewniające wykonywanie usług na możliwie najwyższym poziomie wiedzy technicznej.

 

Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z przepisami BHP, w trosce o nasze bezpieczeństwo oraz spokój Klienta.

 

Poniżej prezentujemy wzór protokołu

PROTOKÓŁ PRAC SERWISOWYCH