Zapraszamy do skorzystania z podanego niżej adresu e-mail w celu złożenia zapytania ofertowego, zlecenia jednostkowego lub zgłoszenia o wystąpieniu awarii (zgłoszenie awarii dla Klientów posiadających Umowę Konserwacyjną)

W pilnych przypadkach można kontaktować się również telefonicznie pod wskazanym niżej numerem serwisowym.

 

 

Adres do korespondencji:

 

TECHNIX24

Adrian Kowalewski

ul. Czwartaków 14

86-005 Białe Błota

 

Adres poczty elektronicznej:

e-mail: technix24@wp.pl

 

Telefon serwisowy całodobowy

 

tel. 791-323-923